Top > 教師紹介

教師紹介
HTML ConvertTime 0.086 sec.
  • 教師を殺害した場合、翌日にはランダムな外見と名前が設定された新しい教員に置き換えられる。
    • 何れも元の教師と性質は変わらない。
    • 多分、臨時教員で補填されるんだろう。

ナス カンコシ/Nasu Kankoshi Edit

&uploader(): File not found: "" at page "教師紹介";

レイナ ナナ/Reina Nana Edit

&uploader(): File not found: "" at page "教師紹介";

Natsuki Anna Edit

Rino Fuka Edit

Shiori Risa Edit

Karin Hana Edit

Kaho Kanon Edit

kyoshi Taiso Edit

Genka Kunahito Edit

Kocho Shuyona Edit

&uploader(): File not found: "" at page "教師紹介";